غوښتنلیک

4

لابراتوار صنعتي

2

طبي صنعتي

3

د درملو صنعت

1

چاپیریال صنعتي